Verksamhet

Kontakt:

Florence Eberhardt, Bromölla kommun

0456-82 21 22 florence.eberhardt@bromolla.se


Webbansvarig
:

Anna Birgersson


SAMRÅD och REMISSER


Samråd Tingsryds kommun översiktsplan 2016

Vattenrådets svar på samrådet


Samråd avseende tillståndsprövning av åtgärder för att förhindra översvämning av Olofströms samhälle 2015

Vattenrådets svar på samrådet