Aktuellt

Kontakt:

Florence Eberhardt, Bromölla kommun

0456-82 21 22 florence.eberhardt@bromolla.se


Webbansvarig
:

Anna Birgersson


Aktuellt

Nyhet

Skräbeåns vattenråd har sökt och fick 2020-05-28 400 000 kronor från Vattenmyndigheten till multifunktionell våtmark i avrinningsområdet för att minska näringsämnesläckaget till havet.

Arbetet startar omgående och ska vara klart före årsskiftet. Mer information om projektet kommer löpande.

 

Nya adjungerade tjänstemän

Skräbeåns vattenråd hälsar följande nya adjungerade tjänstemän välkomna till beredningsgruppen!

  • Emil Grönkvist, Östra Göinge kommun samt Projekt Rädda Immeln (mars 2020);
  • Kim Berndt, Länsstyrelsen Skåne (januari 2020);
  • Øjvind Hatt, Olofströms kommun (januari 2020).


Publikationer:


På gång:

  • Projekt Prästadiket, Arkelstorpsviken: anläggning av

    våtmark vid mynningen till sjön.
    Syfte: att minska de extremt höga fosforutsläppen.

  • Ordinarie årsstämma 2020-05-27 framflyttad till obestämd tid.


Mötesprotokoll (senaste):

Skolprojekt i Olofströms kommunFör mer information klicka här!

Årsrapport recipientkontroll

2019
Se rapporten här!