Aktuellt

Kontakt:

Florence Eberhardt, Bromölla kommun

0456-82 21 22 florence.eberhardt@bromolla.se


Webbansvarig
:

Anna Birgersson


Aktuellt

Senaste nytt:

 • Årsstämman den 4 november kommer inte att hållas på Ivögården utan stämman hålls helt digitalt via Skype/Lync.

 • Ny adjungerad tjänsteman, Olofströms kommun:
  Karoline Mattsson, karoline.mattsson@olofstrom.se

Publikationer:


På gång:

 • Ordinarie årsstämma 2020 planeras kommer att genomföras den 4 november helt digitalt via Skypoe/Lync. Länk har skickats ut till de som anmält sig. Kallelse gick ut i början av oktober. Stämmohandlingar, se här.

 • Projekt Prästadiket, Arkelstorpsviken: anläggning av

  våtmark vid mynningen till sjön.
  Syfte: att minska de extremt höga fosforutsläppen.

 • Skräbeåns vattenråd har sökt och fick 2020-05-28 400 000 kronor från Vattenmyndigheten till multifunktionell våtmark i avrinningsområdet för att minska näringsämnesläckaget till havet.
  Arbetet startar omgående och ska vara klart före årsskiftet. Mer information om projektet kommer löpande.


Mötesprotokoll (senaste):

Skolprojekt i Olofströms kommunFör mer information klicka här!

Årsrapport recipientkontroll

2019
Se rapporten här!

Sjöriket åtgärdsrapport

2020
Se rapporten här!